Přejít na obsah
Staňte se partnerem AES Global a získejte exkluzivní slevy, podporu a katalogy produktů Klikněte zde
Staňte se partnerem AES Global a získejte exkluzivní slevy, podporu a katalogy produktů Klikněte zde

Prohlášení o ochraně soukromí

AES GLOBAL LTD

Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů a naše zásady používání souborů cookie. Společně vysvětlují naši

Zásady ochrany osobních údajů a popište, jak používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Od vás nebo od nás, které nám poskytnete.

Veškerá aktivita na webu www.aesglobalonline.com je protokolována a sledována, aby byla zachována

osobní údaje bezpečně a zajistit, aby AES Global Ltd dodržovala její

povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 (DPA) a obecných údajů

Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) od května 2018.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním informací

Poskytujete nám v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Pokud nebo kdy jsou provedeny změny

Zahrnieme je sem. Takže občas zkontrolujte.Naše zásady

Vaše údaje budeme shromažďovat a používat, pouze pokud k tomu budeme mít oprávněné důvody a

legitimní obchodní důvody

Při jednání s vámi budeme transparentní a dáme vám vědět, jak shromažďujeme a používáme

Tvé informace

Pokud shromažďujeme vaše informace pro konkrétní účel, použijeme je pouze k tomu

Účel, pokud jste nebyli informováni jinak a nedali vám svolení, kde

relevantní

Nebudeme požadovat více informací, než kolik potřebujeme pro účely, pro které operujeme

sbírej to

Aktualizujeme naše záznamy, pokud nám sdělíte, že se vaše údaje změnily

Vaše osobní údaje budeme pravidelně kontrolovat, abychom zajistili, že je nebudeme uchovávat

déle, než je nutné

Na konci roku zajistíme bezpečnou likvidaci vašich dat

vhodné retenční období

Budeme respektovat vaše práva vyplývající z příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a budou

Zajistěte, aby otázky týkající se otázek ochrany údajů byly vyřízeny okamžitě

být průhledný

Budeme školit naše zaměstnance ohledně jejich povinností v oblasti ochrany údajů

Zajistíme, abychom přijali vhodná fyzická a technologická bezpečnostní opatření

Chraňte svá data bez ohledu na to, kde jsou uloženaInformace a jak je používáme

Shromáždíme údaje o vás, a to jak osobní údaje (jako je vaše jméno a

Kontaktní informace) a také speciální kategorie údajů. Osobní údaje a zvláštní

Kategorie údajů budou uloženy, zpracovány, použity a zveřejněny námi v

následujícími způsoby:

Chcete-li použít nebo navštívit naši webovou stránku, zaregistrujte se.

Abychom vám poskytli technickou podporu, abychom vám pomohli se zákaznickým servisem a zlepšovali se

Naše služby

Abychom vás informovali

Abychom mohli vyvíjet a prodávat další produkty a služby tam, kde máte

Souhlasili s tím, že budeme pro tyto účely kontaktováni

Abychom zlepšili naše služby zákazníkům a učinili naše služby pro vás cennějšími

Za účelem zasílání podrobností o zprávách, propagačních akcích, nabídkách, vytváření sítí a akcích prodejců

A obecné informace o průmyslových odvětvích, které považujeme za významné

Zajímavé pro vás, pokud jste souhlasili s kontaktováním pro tyto účely

Odpovědět na vaše dotazy a dotazy

Třetím stranám, s nimiž jsme si ponechali poskytování služeb, které my, vy nebo naše

Klienti požadovali, včetně referencí, kvalifikací a trestních odkazů

Chcete-li ověřit služby, ověřte informace, které jste poskytli od třetích stran

Zdroj.

Pokud věříme v dobrou víru, třetím stranám, regulačním nebo donucovacím orgánům

To, co nám zákon ukládá zveřejňovat v souvislosti s odhalováním trestné činnosti,

výběr daní nebo cel v souladu s platnými zákony nebo předpisy

příslušným soudem nebo v souvislosti se soudním řízením

plnění našich závazků ze smluv mezi vámi a námi.

Čas od času můžeme požadovat váš souhlas se zpracováním, použitím nebo zveřejněním vašich údajů

Informace pro jiné účely, které nejsou uvedeny výše.Jak dlouho uchováváme informace o vás

Zákon nám ukládá uchovávat vaše informace tak dlouho, jak je to nutné

plnit naše právní a smluvní závazky a v souladu s našimi

oprávněné zájmy jako správce údajů.

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili uchování vašich osobních údajů

a stále aktuální. Jste však povinni nás o všech změnách informovat

k vašim osobním údajům, aby byly udržovány aktuální S.

Přeloženo s www.DeepL.com/Translator (bezplatná verze)

Čisté objednávky Checkout

Položka Cena Množství Celková cena
Mezisoučet € 0,00
Přeprava
Celková cena

Doručovací adresa

Přepravní metody